CONTACT

Algemeen

Adres: Rollebaan z/n, 9860 Moortsele

Telefoon kantine: 09/ 362 03 37

E-mail: info@fcemoortsele.be

Gerechtigde correspondent

Ivan Van der Stede: 0478 49 12 01

E-mail: ivds61@gmail.com

Jeugd:

Bo Vanderbeken: 0499/18 95 76

E-mail: jeugd@fcemoortsele.be

API:

Binnen onze club is dhr. Luc Quatacker – quatacker.luc@telenet.be – aangesteld als Aanspreekpunt Integriteit (API).Dit is een vertrouwenspersoon die de club in staat stelt om tijdig en correct op te treden wanneer er signalen van problematisch gedrag (grensoverschrijdend gedrag – racisme/discriminatie) opduiken en om de integriteit van iedere speler, coach, ouder of clubmedewerker te bewaren.