CLUB INFO

Onze club werd opgericht in 1941 en verdedigt momenteel onze kleuren in derde provinciale. Naast een eerste ploeg hebben wij ook een 2de en een 3de reserveteam. Bij ons spelen meer dan 100 jeugdspelers (9 jeugdploegen – U6, U7, U8, U9, U10A, U10B, U11, U13A, U13B) en een 60-tal senioren.

Een voetbalclub heeft niet alleen tot doel het beoefenen en het bevorderen van de voetbalsport. Bij FCE Moortsele streven we ernaar daarnaast zoveel mogelijk invulling te geven aan de sociaal-maatschappelijke functie: het bevorderen van een gezonde levensstijl, het promoten van een goede sociaal-emotionele ontwikkeling van jongeren, het bevorderen van de sociale integratie voor jong en oud, het stimuleren van goede omgangsvormen en waarden en normen als sportiviteit, respect en verantwoordelijkheid dragen.


Binnen onze club is dhr. Luc Quatacker – quatacker.luc@telenet.be – aangesteld als Aanspreekpunt Integriteit (API).Dit is een vertrouwenspersoon die de club in staat stelt om tijdig en correct op te treden wanneer er signalen van problematisch gedrag (grensoverschrijdend gedrag – racisme/discriminatie) opduiken en om de integriteit van iedere speler, coach, ouder of clubmedewerker te bewaren.