Geschiedenis

Een korte geschiedenis van FC Eendracht Moortsele

 

Hoewel de huidige Football Club Eendracht Moortsele gesticht werd op 30 augustus 1941, gaat de geschiedenis van het Moortseelse clubvoetbal verder terug in de tijd.

De allereerste club in het dorp werd opgericht in 1922 door onder andere Michel Den Haese en droeg, toen al, de naam FC Eendracht Moortsele. De club trad aan in de toenmalige Union Belge, maar schakelde wegens de verre verplaatsingen al gauw over naar het Diocesaan Sportverbond. De wedstrijden werden gespeeld aan de Rollebaan, waar ook de huidige club gehuisvest is. Het terrein lag in die eerste jaren wel dichter bij de straatkant. En omdat er nog geen kleedkamers aanwezig waren, dienden de spelers zich om te kleden in het clublokaal op de Bottelaarse Steenweg (nu de Vijverstraat). In 1928 werd, ten gevolge van een aantal kwetsuren en andere factoren, de brui gegeven aan deze allereerste oerclub. Men gaf algemeen forfait voor de rest van het seizoen.

Enkele jaren later, in 1934, werden dan meteen twee clubs opgericht in het dorp. Hand in Hand Moortsele speelde zijn wedstrijden op het oude plein aan de Rollebaan en had zijn clublokaal in de Vijverstraat. Zij speelden hun matchen in de Vlaamse Voetbalbond. In datzelfde jaar werd ook nog een tweede club opgericht: Hogerop Moortsele. Deze ploeg speelde op een terrein in de Kasteelstraat en betrok een clublokaal in de Statiestraat (nu Moortselestraat). Omdat Hogerop in het Katholiek Vlaams Sportverbond uitkwam, werden jammer genoeg nooit derby’s gespeeld. Of misschien eerder gelukkig genoeg: er heerste, versterkt door het gespannen politieke klimaat in de jaren dertig, immers een grimmige rivaliteit tussen beide clubs . Die uitte zich niet enkel in de twee voetbalploegen, maar ook in de oprichting van twee concurrerende toneelverenigingen. Aanhangers van beide kampen gingen meer wel dan niet met elkaar op de vuist.
Net als in de jaren twintig kwam er na vijf jaar een eind aan het bestaan van de twee clubs. In 1939 werden zij, wegens de oorlogsdreiging en de algemene mobilisatie, ontbonden.

Omdat de voetbalmicrobe zich niet zo gauw laat onderdrukken, kwamen twee jaar later de bestuurders van Hogerop en Hand In Hand bij elkaar. Zij begroeven de oude vetes en hielden, op dertig augustus 1941, een nieuwe club boven de doopvont: FC Eendracht Moortsele, waarbij de eendracht in de naam symbool stond voor de samenwerking en de verzoening tussen de voormalige rivalen. De eerste voorzitter van de nieuwe club was Sylvain Codde. Hij leidde een bestuursploeg die bestond uit de heren Rémi Van Den Bulcke, Raf Den Haese , Sylvain Van Hecke, Albert De Ganck, Julien De Bie en Germain De Witte. Amusant weetje: de eerste kleuren van FCE Moortsele waren niet blauwwit maar wel rood en geel…

Begin jaren vijftig floreerde de jonge club. Niet alleen op sportief vlak (zo speelde de eerste ploeg 20 matchen in tweede provinciale zonder nederlaag, en dit in het seizoen 1950 – 1951), ook extrasportief zorgde de club voor het nodige spektakel. Exponent hiervan was zonder twijfel de motorcross die tussen 1950 en 1955 georganiseerd werd aan de achterkant van de Molenstraat (nu Kloosterstraat). Langs en over de Molenbeek vochten motorcrossers er heroïsche duels uit voor drieduizend tot, in 1955, liefst vijfduizend bezoekers. Onder andere met de extra inkomsten gegenereerd door die volksmassa investeerde de club in zijn infrastructuur. Een kleine tribune met kleedkamers werd opgetrokken, zodat de spelers zich niet meer op de mansarde van het voetballokaal moesten omkleden. In het seizoen 1953 – 1954 werd vrijwillig naar derde provinciale gezakt, met als doel kampioen te spelen met jongens van onder de eigen kerktoren. Omdat dit echter niet lukte, was het (tot dusver tenminste) de laatste keer dat FCE Moortsele in tweede provinciale voetbalde…

1959 was een erg belangrijk jaar in de annalen van de club: in dat gezegende jaar werd immers de kantine gebouwd, epicentrum van de meest belangrijke helft in het provinciaal voetbal: de derde helft. In 1968 volgde André De Ganck Remi Van Den Bulcke op als voorzitter.

Hoewel in het seizoen 1970 – 1971 op indrukwekkende wijze kampioen werd gespeeld in vierde provinciale (onder impuls van speler-trainer Albert Schittecatte werd geen enkele wedstrijd verloren), werd Moortsele vanaf midden jaren zeventig een typische liftploeg, vaak te goed voor vierde provinciale, maar net niet goed genoeg voor derde. Die reputatie droeg zij mee tot het seizoen 2004 – 2005, waarin Moortsele afgetekend kampioen werd. Sindsdien is de club, die het altijd meer van haar enthousiasme en sfeer dan van haar financiële slagkracht moest hebben, niet meer uit derde provinciale verdwenen.

FCE Moortsele had niet enkel oog voor de eerste ploeg. In 1974 werd, onder impuls van Julien De Cuyper, Léon De Rouck en Ignace Goudepenne, begonnen met de jeugdwerking. Hoewel oorspronkelijk bescheiden van inslag, werden de diverse jeugdploegen, van preminiemen tot junioren, algauw een essentiële pijler van de club. Veel spelers van eigen kweek zouden het later schoppen tot de eerste ploeg. En omdat zij van jongs af aan verbonden waren met de club, trokken zij de sfeer van kameraadschap en plezier gelijk door tot in de eerste ploeg, waarbij de reeds eerder vernoemde derde helft altijd in ere werd gehouden. Die unieke sfeer zorgde (en zorgt) er op zijn beurt voor dat ook veel spelers die hun opleiding bij een andere ploeg genoten, in Moortsele terechtkwamen, daar bleven “hangen” en de club in hun hart sloten.

Vijfenzeventig jaar bestaat FC Eendracht Moortsele in 2016, vijfenzeventig onafgebroken jaren van lief en leed, triomf en verlies, pint en plat water. Die verjaardag zal (móet) dan ook uitbundig gevierd worden: in het paasweekend van 2016 zal de club haar (oud-) spelers, bestuursleden, vrijwilligers en sympathisanten uitgebreid in de bloemetjes zetten. En ondertussen doen wij gewoon verder. Terwijl de eerste ploeg zijn elfde opeenvolgende seizoen in derde provinciale speelt, kan onze club niet alleen met trots terugkijken op een kleurrijk en rijk gevuld verleden: ook de toekomst zien wij met vertrouwen tegemoet. Behalve onze vaak erg succesvolle beloften (viermaal kampioen tussen 2005 en 2010) en onze gedreven zondagreserven (kampioen in 2013, dichte ereplaatsen in de jaren erna), bloeien ook onze jeugdploegen op als nooit tevoren. Liefst 80 spelertjes, van de U6 tot en met de U15, zorgen ervoor dat FCE Moortsele een gezonde, dynamische club is, ondersteund door tientallen vrijwilligers die het hart en de ziel van deze vereniging blijvend vormen.