EHBO

Medische fiche

Alle spelers wordt met aandrang gevraagd om deze medische fiche in te vullen:
downloaden en ondertekend terug te bezorgen aan je ploegverantwoordelijke!
medische-fiche-jeugd-fce-moortsele

Deze informatie kan essentieel zijn bij dringende interventies en vergemakkelijkt de remediëring bij ongevallen. Deze informatie blijft vertrouwelijk en is enkel raadpleegbaar door de verantwoordelijke.

Wat zelf te doen in geval van een ongeval of kwetsuur?

1. De aangifte. 

Bij de afgevaardigde of secretaris (Ivan Van der Stede 0478/49 12 01) vind je een officieel recto/verso voorgedrukt formulier “Aangifte van ongeval/Medisch getuigschrift” van de KBVB.

Kant “Medisch getuigschrift” in te vullen door de behandelende geneesheer.

Deel “Aangifte van ongeval” in te vullen door de secretaris, indien nodig helpt het slachtoffer hierbij en zorgt voor kleefbriefje van de mutualiteit.

Opgelet !!! Deze aangifte moet binnen de 14 werkdagen na datum van het ongeval in het bezit zijn van de KBVB “Departement Ongevallen” ondertekend door de secretaris van onze club.

2. De KBVB boekt het ongeval, kent dossier nummer toe en bezorgt het “Geneeskundig getuigschrift van herstel”.

3. Tijdens de periode van inactiviteit, de blessure tijd, de behandeling -en herstel periode is spelen niet toegestaan. Doet men dit wel dan verliest men alle recht op vergoedingen.

4. Afsluiten van het ongeval.

De behandelende geneesheer vult het “Geneeskundig getuigschrift van herstel” in.

Vanaf de datum van genezingverklaring is men speelgerechtigd.

Een medisch dossier blijft maximum 2 jaar open, tenzij een speciale vraag vanuit de club om reden van:

– Ongevallen die tandproblemen tot gevolg hebben;

– Bij verwijdering van synthesemateriaal;

– In geval van klacht bij het gerecht en burgerlijke partijstelling;

– In ernstige gevallen op basis van bewijsstukken.

Bij verdere vragen kan je steeds terecht bij onze G.C. – Secretaris Ivan Van der Stede (0478/49 12 01).